Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

 YOGA QIKUNG A STARÉ TRADÍCIE VÝCHODU V POVODNEJ PODOBE PRE POTREBY SÚČASNÉHO ČLOVEKA

 YOGA PULZU  

Pulz srdca obsahuje celý balík informácií o stave vnútorného prostredia organizmu. Každá časť tela odráža pulz v závislosti od svojho stavu. Srdce zbiera prostredníctvom cievneho systému informácie  z celého organizmu. Nielen monitoruje, ale zároveň prostredníctvom venózneho systému, posiela informácie do každej bunky. Vedomé ponorenie sa do svojho pulzu dokáže prepolarizovať všetky funkcie organizmu na stranu spustenia regeneračných procesov  vo fáze hlbokého pokoja. Obrátením pozornosti do svojho vnútra prostredníctvom pulzácie, sa spúšťajú procesy obnovy a vnútornej reorganizácie medzibunkových spojení organizmu. Stimuláciu s použitím svojho pulzu priamou metódou má svoju metodiku. Nazýva sa Yógou pulzujúceho Vesmíru. Nástrojom tejto yogy je pulz srdca. Svojmu pulzu dávame objednávku. Pulz môže mať charakter. Pulzácia objednáva zodpovedajúci vnútorný  základ, vnútornú oporu. Svoju pozornosť skoncentrujeme do pulzu a môžeme mu zadať ľubovoľnú vlastnosť. Pulzom je možné odstraňovať neduhy, harmonizovať funkcie organizmu, rozvíjať doplnkové vlastnosti, zvyšovať energetidckú amplitúdu. Trénovaním srdcového pulzu budete súčasne  cvičiť aj svoje vlastnosti, svoje emócie, svoje psychické stavy.

Použijúc pulz  je možné  pracovať so sluchovým analyzátorom, Spočiatku so zvučaním OM na každý úder.  Pulz otvára Vnútorný Kozmos a rozvíja ho. Postupne  v tréningoch   so zvukovými  charakteristikami je možné zadávať a  vnímať vlastnosti  štyroch  typov: A-O-U-M. Dôraz je možné presúvať. Presúvanie na stranu  otvorenia TAO, bude AOU, presunutie na stranu uzavretia bude AUM. Meridiánový systém pozostáva z 12 meridiánov, svalovo- šľachových dráh. Je možné spájať pulzáciu s meridiánovým systémom. Pulzovať je možné vo vnútorných orgánoch alebo po chrbtici. Uvedomovanie si vlastného pulzu je jedným z nemnohých signálov, ktoré dokážeme

prirodzene vnímať zo svojho vnútra. Bežne sa tento signál odráža vo vedomí vtedy, keď dosiahneme hraničné stavy či  extrémne  situácie. Vtedy sa zrýchli   frekvencia pulzu ktorý  postúpi na úroveň vedomia. Napríklad  pri chorobe, v prípade zľaknutia sa, nečakanej radosti,  duševnej únave, alebo  pri nadmernej fyzickej námahe. Sú to momenty, keď  sme vyčerpali možnosti nášho momentálneho  funkčného stavu a  už   nie sme schopný adaptácie na  vonkajší svet. Pri športovom tréningu, na ďalšiu fyzickú  záťaž. Nadhraničná aktivita, vedie k zosilneniu reakcií útlmových procesov.  Pre zachovanie zdravia, jednoty a harmónie sa začína polarizácia na stranu  funkčnej fázy vnútorného uvoľňovania, diferenciácie. Objavenie sa pulzu vo vedomí je informáciou o tomto preladení vnútorných funkcií.V prípade yogy nie je potrebné čakať na hraničnú situáciu a svoje vlastnosti je možné rozvíjať yógou pulzujúceho vesmíru vedome, riadene a v prospech tvorivých procesov.