Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

 YOGA QIKUNG A STARÉ TRADÍCIE VÝCHODU V POVODNEJ PODOBE PRE POTREBY SÚČASNÉHO ČLOVEKA

 VIDEO GALÉRIE

 
                 
          MERIDIÁN SRDCA              MERIDIÁN TENKÉHO ČREVA            TAICHI DANÁ JIN               TAICHI DANÁ JANG          MAI RAM YOGA V LONDÝNE     YOGA SHAKTI TÁBOR SLOVENSKO                        MAI RAM 2013 SLOVENSKO      
 


       SEMINÁRE TALGAR                    TAICHI DANÁ BANSKÁ BYSTRICA    YOGA V TERAPII DÝCHACIEHO SYSTÉMU                                 


        YOGA 2012 NA HRBE                            YOGA SEMINÁR 2011 BB                                    MAI RAM YOGA 2015