Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

         YOGA QIKUNG A STARÉ TRADÍCIE VÝCHODU V POVODNEJ PODOBE PRE POTREBY SÚČASNÉHO ČLOVEKA

  SYSTÉM TALGAR

Yoga  a Qikung podľa pôvodných zdrojov.

Yoga a qikung v systéme Talgar nie sú ďalšie z mnohých existujúcich štýlov. Znamenajú absolútne nový prístup, návrat k prapôvodným zdrojom – reálnej práci s potenciálnou energiou človeka. Tréningy  nie sú ovplyvnené intelektom západu, uskutočňujú sa podľa prastarých princípov árijských véd a neskorších taoistických princípov. Zároveň ide o revolučne novú metódu zohľadňujúcu osobitosti súčasného človeka. Od doby vzniku yogy a qikung  sa zmenilo naše prostredie, vlastnosti vody, vzduchu, potravín aj  vlastnosti samotného umu človeka a jeho energetických polí. Tieto zmeny sú v systéme Talgar  brané na zreteľ tak, aby tréning slúžil účinnej kompenzácii súčasných meniacich sa životných podmienok.

Tréningový systém predstavuje syntézu árijskej védskej yogy, meridiánového qikung, reflexoastrológie Ťan Šanu, mantrayógy Altaja a tibetských praktík. Vychádza pri tom zo zákonitostí, ktoré sú rovnaké pre Makro aj Mikrokozmos.

1.Základom tréningov je zapínanie stavov. Vchádzanie do dvoch  odlišných fázových stavov otvorenia sa Jang  a uzavretia sa Jin. Väčšina súčasných problémov so zdravím a s predčasným starnutím organizmu je spojená s obmedzením amplitúdnosti funkcií zúženia jang a rozšírenia jin. Vedomé striedanie procesov  jang a jin zosilní energetický rozkyv človeka a zapne tzv. mladé procesy, omladzovanie organizmu.

 2. Účasť psychiky

Vykonávať obyčajnú telesnú kultúru, cvičenia bez zapojenia psychiky a emócií  je poa kláštorných tradícií nedôstojné človeka. V súlade s tým sa na prvom mieste pri našich tréningoch nachádza pratjáhara v prapôvodnom význame. Tým je vyvolávanie príjemných pocitov v šiestich podobách. Tradične nazývaná šasta prána  znamená  rozvíjanie šiestich brán, vstupov energií do organizmu. Začíname hmatom. Pozornosť trénujúceho sa obracia na hmat, dá sa povedať – na sebapociťovanie  hmatovými receptormi. Objavujú sa pri tom akoby samo sebou pohyby, statické a dynamické formy, ásany na úrovni hatha yogy.  Žiaci sa ich neučia, ale ich objavujú v duchu starých tradícií. Ak sledujeme vnútorné pocity v jednotlivých variáciách, energia sama skrúti a zaslúžene stočí trénujúceho do zodpovedajúcej pozície.

Mechanickým zaujímaním technických pohybov bez účasti vnútornej energie a vedomého nastavenia psychiky s pocitom potešenia, v súčasnosti došlo k vytrateniu podstaty východných metód. Stratila sa kultúra prístupu k sebe samotnému a nahradila ho mechanika – sily, vôle, umu, kopírovania pohybov. Svalová mechanika v yoge môže človeku iba poškodiť a narušiť jeho Jednotu. 
Trénovaním s rozvíjaním potešenia – vjány, zachovávame  pôvodnú psychotechniku yogy a qikung
 

3.Fázy.

V procese tréningov sa rozvíjajú čisté emócie líšiace sa podľa charakteru danej fázy. Tie sú signálom harmónie človeka. Postupne sa psychická tonálnosť pri tréningoch rozlišuje v 4 zafarbeniach a postupne v 12 fázach, ktoré  číňania nazvali meridiánmi. Meridiány nie su kanály ale sú sú stavom človeka. Ak ich vieme používať oddelene bez toho aby sa navzájom miešali, nielen že sa stratia problémy so zdravím, ale sa objavuje « superzdravie » a « supervlastnosti » človeka. Pri tréningu sa objavuje celá škála emócií, psychického zafarbenia, doslovne melódia pocitov. Tomu sa venovali kedysi v kláštoroch Orientu.

 

 

Melódia emócií: V ďalšej fáze tréningov yogy aj qikung rozvíjame energetické toky v súlade so šľachovo svalovými meridiánmi. Takto vzniká oduševnenosť, silná emócia zafarbená podľa konkrétneho charakteru fázy. Nastupuje úroveň KRIJA a neskôr úroveň TANTRA yogy, kde sa emócie rozpaľujú do maxima. Majú  6 foriem. 3 formy  vnútorných tantier a 3 vonkajších. Táto úroveň má veľkú silu, lebo pracuje priamo s psychikou, emocionálnymi  parametrami človeka. Podobne ako sme v detstve vnímali potešenie, emócie  a telo  ich nasledovalo. 

KOMPLEXNÁ PRÁCA OSVOJENIA SI VNÚTORNÉHO KOZMU V SYSTÉME TALGAR :

1.   Pohrúžením sa do svojho vnútra sa hypotetický Vnútorný  Kozmos stáva zretelným a reálnym
2.   Vnímaním vnútorného priestoru vo Vedomí, sa vytvára  bioenergetický Intelekt. 
3.   Stavy sa diferencujú na OTVORENIE Jang a UZAVRETIE Jin.
4.   Každý z týchto protikladných stavov má svoje prejavy na úrovni tela, zmyslov, fyziológie, psychiky a v emóciách.
5.   Tréning Qi kung - Vnútorného hmatu začína v dvoch fázach, postupne v štyroch fázach,  v malom a veľkom kolobehu  v 12 fázach a v spojení 6 fáz.
6.   Tréning dýchania – Pránayámy má svoje odlišnosti  v dvoch  aktívnych fázach, štyroch fázach,  v pravo a ľavostrannej modifikácii, v dolnom a hornom dýchaní, dvoch a viactaktných variáciách 
7.   Tréning meridiánov sa uskutočňuje delením  a spájaním v trojiciach, dvojiciach  jangových a jinových, v štvoriciach,  v kolobehu podľa orgánových hodín
8.   Tréning srdcovej pulzácie sa uskutočňuje rozvíjaním nového orgánu  vnímaním svojho pulzu, prehlbovanie pulzácie s charakteristikami, v rôznych miestach, celkovým pulzom v orgánoch, bodoch, meridiánoch a vo vonkajšom svete
9.   Osvojenie si ásan mnohopolárnej  yógy  sa ukutočňuje samostatne a v spojení s 12 meridiánmi
10.       Osvojenie si mantier – vnútorných fyziologických zvukov  sa delí na  otvorenie, uzavretie a variácie podľa častí tela a  druhu stimulácie
11.       Pridáva sa stimulácia vnútornej chuti, vnútorného zraku

12.       Spočiatku sa osobitne osvojujú: popoťahovanie hmatom, meridiánový systém, pránické dýchanie, pulzácia, ásany, mantry.
13.       Postupne sa spájajú: popoťahovanie hmatom s pránickým dýchaním, ásany s dýchaním, ásany a pránajáma s mantrami, meridiány s  ásanami, meridiány s pulzáciou, ásany s dýchaním, mantrami a pulzáciou …
14.       Takto prebieha komplexná práca zjednocovania vnútorného a vonkajšieho prostredia a vytvára sa základ pre prvý stupeň mnohopolárnosti

  Knihy venované systému Talgar: 

  Ako prehrávať s potešením     Cesta Energie   Tao múdrosti