Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

 YOGA QIKUNG A STARÉ TRADÍCIE VÝCHODU V POVODNEJ PODOBE PRE POTREBY SÚČASNÉHO ČLOVEKA

                       ROČNÁ ŠKOLA YOGY MAI RAM A TAICHI DANÁ

                                                      

 SEMINÁRE, LETNÉ TÁBORY, TRÉNINGY

Yoga ako umenie sebakorigovania a prežitia v extrémnych situáciách, bola kedysi rozpracovaná  árijcami  v období Véd. Jej hlavným poslaním bolo rozvinúť harmóniu človeka v súlade s prírodnými cyklami a prežiť tam kde bežný človek "končí". Kľúčom k nej je melódia pozitívnych emócií. Tie signalizujú stav človeka. Pri tréningoch yogy  zosúlaďujeme vnútorné nastavenie organizmu s vonkajšou konfiguráciou tela. Takto dochádza k zosúladeniu človeka - jeho pocitov, psychoemocionálnych fáz so svetom telesnosti. Asány, dynamika sú zamerané na formovacie tkanivo, fascie, hlboké membránové štruktúry a hladké svalstvo vnútorných orgánov. Vonkajšie svaly sa pridávajú do pohybu, neslúžia na vykonávanie techník. V pokročilej variante tréningu yogy sa formuje meridiánový systém a systém energetických centier  - čakrový. Spájame asány, pránu, meridiány a čakrový systém. Obsahom tréningov sú prípravné cvičenia yoga sukšma vjajáma, pozdrav Slnku, asány, pránayáma, práca s udánou a apánou, tréning vo dvojiciach, dynamické toky asán - vinjásy, mantrayoga, úvod do meditácií. 

Taichi Daná je umením neustálej modifikácie seba samého na obraz vonkajších zmien prírody. Yoga je rozvíjanie energetickej hĺbky viac v statike, taichi umožňuje získať energetickú plastickosť a dynamickosť. Na tréningoch nestrácame čas venovaním sa prázdnym vonkajším pohybom, formám, neučíme sa technikám ako je to bežné na Západe. Naše tréningy sa nesú v duchu pôvodných východných praktík. Rozvíjame naše stimulátory, nové možnosti reálnej doplnkovej energie Qi, tak ako tomu bolo v neprístupných horských  kláštoroch  /v tradícii Don Men/. Taichi Daná spája od začiatku vonkajšiu podobu pohybu s vnútorným obsahom, vnímaním energetického systému.  Podvedomé signály organizmu sa tréningom dostávajú na úroveň vedomia a navyšuje sa energetický potenciál trénujúceho taichi Daná. Rozvíja sa nové telo trénujúceho: telo pocitov. Keď trénujúci Daná zrealizoval 100% svoje druhé telo, stáva sa  druhýkrát narodeným. Prvá škola Taichi Daná v stredne Európe zahajujue výuku v januári 2015. 

Forma ročnej školy: Ročná škola sa uskutoční formou týždenných kurzov. Uskutoční sa jarný a jesenný kurz v trvaní 6 dní. V lete sa uskutočňuje etný tábor Mai Ram Yogy v prírode. 

      


Miesto Kurzu v Banskej Bystrici:   Alishaba štúdio, Dolná č.9, /vchod pri kaviarni Positivo/2.p. 

Miesto kurzu v Bratislave: Apollo klub, Súkenícka 4, Bratislava
Lektor: Robert Urgela, zakladateľ školy Talgar na Slovensku, inštruktor Mai Ram yogy, autor programov  sebarozvoja Asociácie orientálnych umení a metód, žiak profesora V.V. Lenského 

Tréningy  Taichi Daná v Bratislave a v Banskej Bystrici:  podľa harmonogramu

Tréningy  Mai Ram Yogy  v Bratislave a v Banskej Bystrici: podľa harmonogramu

Tréningy Mai Ram Yogy vo Veľkom Krtíši : podľa harmonogramu

Účasť  je podmienená vyhovujúcim zdravotným stavom  a je možná po prihlásení sa: urgelar@gmail.com, 0902810777