SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

 YOGA QIKUNG A STARÉ TRADÍCIE VÝCHODU V POVODNEJ PODOBE PRE POTREBY SÚČASNÉHO ČLOVEKA

    ORGANIZÁCIA

AOUM je občianskym združením, ktorého založenie inicioval Robert Urgela  v roku 1998. Organizácie vznikla za účelom umožniť štúdium tradičných umení sebarozvíjania, liečebných systémov, psychofyzických  techník  orientálneho typu, v ich pôvodnom význame, bez skreslenia intelektom západu.

Metódy rozvíjania osobnosti človeka a posilňovania adaptačných mechanizmov jeho organizmu, sprístupňuje záujemcom  nezávisle od vyznania, vekového ohraničenia a pohlavia, v súlade s potrebami organizmu človeka.

Náplňou činnosti spoločnosti je organizovanie edukačných aktivít, seminárov, kurzov, tréningov, workshopov a spolupráca s inými inštitúciami pri školiacej činnosti.

Aktivity sa týkajú  vyučovania techník a postupov sebakorigovania, regeneračných metód, mnohopolárnej jógy, meridiánového Qikung, orientálnych masáží, metód zlepšujúcich schopnosť prijímania informácií a zameraných na  riešenie problémov so zdravím. Kurzy bývajú organizované krátkodobé, dlhodobé, víkendové alebo  majú  formu tréningového  tábora.

Rok 2015 znamená 16. rok pôsobenia organizácie AOUM v oblasti výuky zameranej na rozvíjanie rezervných možností človeka. Program vzdelávania pozostáva z kurzov, seminárov, tréningových táborov pre laikov aj terapeutov. Lektorom kurzov je Robert Urgela

Hlavné oblasti činnosti:

Prednášková činnosť:

Týka sa ozrejmenia podstaty, princípov, filozofie a fungovania  metód korigovania a sebakorigovania človeka.

Kurzy pohybového programu a metód sebakorigovania:

Je niekoľkých druhov. Vždy vychádzajú z nedvojných, mnohopolárnych princípov. Pozostávajú z úvodného tréningu  harmonizačných metód, 7 opor,  z tréningu meridiánového systému, z Yógy podľa tradície sanskrtských symbolov, tradície Mai Ram Yogy, z rope Yogy a z posilňovania energie QI v rámci kurzu Telo a KI. Vždy v duchu princípov systému Talgar.Témy môžu byť rozličné, ich duch je rovnaký.   

Kurzy masérske a regeneračné:

Kurz hĺbkovej tlakovej masáže „Biely Medveď"

Kurz thajskej masáže

Kurz terapeuta tradičných  ozdravných praktík

Publikačná činnosť:

Vydávanie kníh, uverejňovanie článkov na webovej stránke, špecializovaných portáloch a v časopisoch, zameraných na metódy regenerácie organizmu a rozvíjania jeho rezervných možností.

Metodická činnosť: Príprava školení a vzdelávania pre profesionálov v oblasti  regenerácie, rehabilitácie, wellness a fitness, ako aj pre  neprofesionálnych záujemcov. Príprava metodických manuálov, CD,DVD. Výskumná činnosť .

Názov: Asociácia Orientálnych umení a metód

Dátum registrácie:  1.12.1998

Forma:  Občianske združenie

Zoznam členov výkonného výboru: Robert Urgela, Ivan Kiššimon, Katarína Urgelová

Meno a priezvisko kontaktnej osoby, predsedu organizácie:  Robert Urgela

Adresa sídla  organizácie:

Ulica: Hviezdoslava  49

Mesto: Veľký Krtíš

Bankový účet:

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA  0900/ 0390203398

IČO: 35987171

Úroveň činnosti:  celoslovenská a medzinárodná

Typy aktivít :neformálne vzdelávacie školenia, semináre, tréningy, stáže, medzinárodná spolupráca


O SEBE

Mojím prvým učiteľom bola a zostáva príroda. Tá nás od narodenia učí prechádzať jednotlivými fázami bioenergetického cyklu. Pripravuje nás adaptovať sa na vonkajšie zmeny. Po istom čase  sa však začíname dostávať s ňou do konfliktu kedy narušujeme jej princípy Jednoty. Východné metódy sa stali pre mňa nástrojom korigovania odklonení od pôvodnej prirodzenosti a cestou  návratu do stavu rovnováhy.

STARÉ UČENIA

Na strednej škole som sa  začal aktívne  venovať bojovým umeniam. Postupne japonským, čínskym aj filipínskym štýlom,  amatérsky aj profesionálne. Ako tréner karate, sebaobrany, autorizovaný inštruktor vo Ving Tsun Martial Arts pre SR a praktik v ďalších štýloch mám za sebou  vyše 30 ročnú prax. Učil som sa od ázijských aj európskych učiteľov. Autentické učenie v duchu starých Véd, Upanišád, taoizmu a buddhizmu, mi bolo sprístupnené v podobe zakladateľa mnohopolárnosti Vasilija Vasilieviča Lenského v kláštoroch Altaja a Ťan Šanu nazývaného Don Men. V oblasti tradičného systému Mai Ram yogy spolupracujem s Bhagawan Ram z ášramu vo Vilnjuse. V oblasti regenerácie síl, východných masáží  mám vyše 20 ročnú prax. Som autorom programov pre terapeutov založených na súčasných potrebách, vychádzajúcich z tradičných orientálnych skúseností.

AKTIVITY
Ako zakladateľ školy sebarozvíjania Talgar Slovensko, poskytujem záujemcom niekoľko úrovní výuky vonkajších aj vnútorných praktík, tak aby zodpovedali povahe  súčasného človeka. Moja výuka spája prax čínskych aj staroindických tradícií so zreteľom na ich efektivitu. Vediem celoročné kurzy yogy a qikung systému Talgar, letné tréningové tábory, kurzy pre terapeutov, špecialistov masáže nohami a inštruktorov systému Talgar.

 Profesný životopis v bodoch

 • ·         Tréning rôznych bojových umení / karate, kick box,  Jeet kune do, Kali/ - viac než 20 rokov
 • ·         Inštruktor špeciálnej telesnej prípravy a boja zblízka pre špeciálne jednotky  MOSR – 8 rokov
 • ·         Tréner sebaobrany  v Združení branných  športov
 • ·         Prax trénera čínskych štýlov kung fu  /Wing Tsun a Wing chun/  8 rokov
 • ·         Inštruktor 1.triedy pre boj zblízka MOSR
 • ·         Spoluautor výcvikového programu oddelnia výcviku ÚSŽV MOSR
 • ·         Autor programu profesnej sebaobrany, riešenia konfliktných situácií a eliminácie agesívneho správania
 • ·          Absolvent kurzu čínskej tlakovej masáže a gymnastiky Tui na /pod záštitou Karlovej Univerzity Praha/
 • ·         Absolvent školy thajskej masáže Wat Po – Piešťany
 • ·          Absolvent kurzu Regeneračný pracovník
 • ·         Prax v tréningu Qi kung, mnohopolárnej jógy, štýlu Dana – školy Talgar, profesora Lenského   - 15 rokov
 • ·         Zakladateľ vzdelávacej organizácie Asociácia orientálnych umení a metód
 • ·         Zakladateľ školy sebarozvoja Talgar Slovensko  na báze tradičných učení  Qikung, Yoga,Tantra,Tao...            
 •        Certifikovaný učiteľ Mai Ram yogy  Basic   http://www.mairamyoga.com/lt/jogos-mokytojai 
 • ·         Autor a lektor patentovaného programu Terapeut tradičných ozdravujúcich  praktík®
 • ·         Autor viacerých publikácií v oblasti rozvíjania rezervných možností organizmu človeka