Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

                      SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

                                                                           ŠKOLENIE INŠTRUKTOROV YOGY A QIKUNG

                                                           pozostáva z:

1.prípravného ročníka 2014

2. certifikovaného ročníka 2015

216 hodinový program
Profesionálny Yoga tréner v systéme Talgar

                     Certifikované školenie trénerov yogy  a qikung

DRUH VÝCVIKU


POČET HODÍNProfesionálny tréner Yogy

216  hod

Prípravný ročník 

78  hod.

Certifikovaný  ročník

138 hod.

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK

 

Semináre  10 x 6 hod

60 hod.

3 dni x 6 hod tábor v prírode

18 hod.

INŠTRUKTORSKÝ ROČNÍK

 

Modul 1: Semináre 7 x 2 dni

98 hod.

Modul 2: tábor 5 dní

40 hod.                    NÁPLŇ CERTIFIKOVANÉHO ROČNÍKA 2015

Všeobecná anatómia – základný prehľad tkanív

teória

Energetická anatómia organizmu: meridiánový a čakrový systém

teória

Základy zdravovedy - systémy ľudského organizmu

teória

Dejiny  a poslanie yogy a qikung

teória

Štruktúra yogy a qikung

teória

Zdravotné aspekty tréningu

teória

Ásany

prax

Psychologické aspekty tréningu

teória a prax

Zostavy ásan

prax

Pránayáma

prax

Relaxácia

prax

Udána, apána a samána

prax

Meditácie

prax

Qikung základný

prax

Qikung meridiánový

prax

Cvičenie spartnerom

prax

Mantrayoga

prax

Tvorba tréningového programu, plánovanie, vedenie tréningu

teória

Indikácie a kontraindikácie

teória

Skúšky praktické a teoretické

 

 

 

 

                                    CURRICULLUM KURZU - pripravuje sa
                                    POČET ÚČASTNÍKOV : MAXIMÁLNE 15
                                    PRIHLÁŠKA