Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

            YOGA QIKUNG A STARÉ TRADÍCIE VÝCHODU V POVODNEJ PODOBE PRE POTREBY SÚČASNÉHO ČLOVEKA

  KONTAKT 

Asociácia Orientálnych umení a metód

Dátum registrácie:  1.12.1998

IČO: 35987171

Adresa sídla  organizácie:

P.O. Hviezdoslava  49

Veľký Krtíš

Kontaktná osoba: Robert Urgela

Telefón: 0902 810777

email: aoum@atlas.cz