Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

 YOGA QIKUNG A STARÉ TRADÍCIE VÝCHODU V POVODNEJ PODOBE PRE POTREBY SÚČASNÉHO ČLOVEKA

Yoga, taichi a qikung v systéme Talgar nie sú ďalším z mnohých existujúcich štýlov súčasnosti. Znamenajú absolútne nový prístup, návrat k prapôvodným zdrojom – reálnej práci s potenciálnou energiou človeka. Tréningy nie sú ovplyvnené intelektom západu, uskutočňujú sa podľa prastarých princípov árijských véd a neskorších taoistických princípov. Zároveň ide o revolučne novú metódu prístupu k človeku, zohľadňujúc osobitosti súčasného človeka. Od doby vzniku yogy a qikung sa zmenilo prostredie človeka, vlastnosti vody, vzduchu, potravín a samotného umu človeka a jeho energetických polí. To zohľadňuje systém Talgar a slúži na rozvoj adaptácie na súčasné životné  podmienky. Nástrojmi prerodu človeka  sú v systéme Talgar : yoga, qikung,  taichi štýlu  Daná, meridiánové posiľnovanie s energiou Qi. Každá z praktík má svoj osobitný a nenahraditeľný prínos pre človeka. Výuka sa uskutočňuje  ako ročný kurz Yogy a qikung Talgar, tréningy yogy, tréningy pranajámy, tréningy posilňovania s QI, workshopy a semináre Mai Ram jogy, letné tábory Mai Ram yogy v prírode. Ponúkame programy tréningové, regeneračné antistresové s exkluzívnou metodikou starostlivosti o telo a ducha pre psychicky preťažených ľudí. Ďalej výcvikové kurzy podľa aktuálnej ponuky v oblasti masáží, terapeutických postupov východného smeru a používania tibetských  zvukových mís.

A K T U A L I T Y

ŠKOLA YOGY A QIKUNG 

                                         Propozície              

LETNÝ TÁBOR 3 dni

                                          Propozície

TÁBOR MAI RAM YOGY 9 dní

                                            Propozície 

KURZ TERAPEUTOV 5+5 dní

                                         Anotácia

KURZ TIBETSKÉ MISY

                Rozhovor     Propozície

POBYTY ANTISTRES 

                                         Propozície

HARMONOGRAM 2017

Pravidelné tréningy, semináre, hatha Yogy, qikung, mantrayogy, meditácii pulzu, nidra yogy, yogy vo dvojiciach a tréningov na prekážkach.

Kurz Inštruktorov Yogy Talgar  

Pripravuje sa škola inštruktorov  v systéme Talgar. Ročná príprava a ročný kurz.