Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

        

                         ASÁNY1                                                SKUPINOVÉ FOTO                        LETNÝ TÁBOR MAI RAM 2016


                         

LETNÉ TÁBORY                                          ROČNÝ KURZ TALGAR                                    SILA A KI              

                 

                 ROPE YOGA                                        TRÉNING VO DVOJICIACH                       MASÁŽE NOHAMI

            
    Bhagavan Ram z ášramu vo Vilnjuse        THAJSKÁ YÓGOVÁ MASÁŽ                          MERIDIÁNOVÝ QIKUNG

                                     ASÁNY 2                                      TRENAŽÉR PRAVILO                   QIKUNG NA STOLE - WU WEI